Laat ons het circulaire productaanbod voor jullie uitpluizen!

We zijn het er allemaal over eens dat we verantwoord moeten omgaan met de grondstoffen die de natuur aan ons ter beschikking stelt. Hoveniers hebben hier een unieke rol in te spelen gezien de grote hoeveelheid materiaal wat door onze handen gaat. Laten we die unieke positie wel goed benutten. In zekere mate doen we dat al wel, maar er zijn nog veel stappen te zetten.

In 2019 zijn we www.circulairetuin.nl begonnen alszijnde een platform waar hoveniers met andere hoveniers materiaal kunnen uitwisselen door te kopen en te verkopen, een marktplaats gespecialiseerd op de hoveniersmarkt. Ervoor zorgen dat gebruikt materiaal uit de “oude economie” een tweede leven krijgt is een mooi streven, maar ervoor zorgen dat hoveniers overgaan op producten die vanuit het ontwerp perspectief al circulair zijn is natuurlijk echt werken aan de toekomst.

Op www.circulairetuinmaterialen.nl kunt u nieuwe materialen kopen, nieuwe materialen die bijdragen aan een circulaire economie. De materialen die we verkopen zijn niet van onszelf. Wij werken samen met leveranciers van circulaire producten voor de hoveniersmarkt. Onze rol is daarmee dus het informeren en adviseren van hoveniers over de mogelijke betere alternatieven voor de producten die ze op dit moment gebruiken. Hiermee hopen we het heel makkelijk te maken voor hoveniers om stap voor stap richting een circulair bedrijfsmodel te gaan.

We weten dat hoveniers echt wel stappen willen maken maar er simpelweg niet altijd de tijd voor kunnen maken. Dat is precies waar wij om de hoek komen kijken.

De producten die we aanbieden zijn vaak niet eens duurder dan de producten die nu gebruikt worden. Waar we ons met het Circulaire Tuin platform (www.circulairetuin.nl) bevinden in stap 4 (hergebruiken) van de boom van circulariteit, klimmen we met www.circulairetuinmaterialen.nl naar stap 2 (herontwerpen) van de boom.

Nóg hoger in de boom
Als we de ladder (boom) van circulariteit volgen, en dit projecteren op het hoveniersvak, kunnen we de volgende analyses doen. De R-ladder, de ladder van circulariteit, gaat van “beste” naar “minst goede” manier van materiaalgebruik.

1. Refuse (weigeren). Weiger materiaal te gebruiken zodat het überhaupt niet in de materiaalkringloop komt. Voor het hoveniersvak betekent dit dat we zoveel mogeljik natuurlijk/groen materiaal moeten gebruiken zoals planten, struiken, bomen in plaats van materiaal wat geproduceerd wordt zoals bestrating.

2. Rethink (herontwerpen). We leven niet in een illusie, we kunnen niet alle materialen verbannen. Maar we kunnen wel alternatieve materialen overwegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan textiel plastic composiet. De kledingindustrie heeft miljoenen kilo’s textiel afval zonder bestemming, ieder jaar. Dit composiet kan perfect omgevormd worden tot een alternatief voor een plank, schutting, vlonder of paal, en gaat ook nog eens twee keer zo lang mee. Het opnieuw uitdenken van materiaal blijft dus niet eens per se binnen de hoveniersmarkt zelf, maar gaat veel verder. Daarmee pakken we gelijk twee vliegen in een klap. Voor dit principe hebben we de productcategorie “Circular by design” in het leven geroepen. Hierin worden nieuwe producten aangeboden die vanuit ontwerp al circulair zijn.

3. Reduce (verminderen). Dit gaat over productie van materiaal en valt dus niet direct terug te leiden naar de hovenier, maar wel indirect. Door bewuster voor een product te kiezen worden producten gedwongen om over te schakelen op bijvoorbeeld circulairdere productie, anders verliezen ze marktaandeel.

4. Re-use (hergebruiken). Het opnieuw gebruiken van materiaal gebeurt al geregeld, maar nog veel te weinig. En dat is niet volledig te wijten aan de hoveniers. Gezien ons marktonderzoek probeert x% materiaal opnieuw te gebruiken maar lukt het simpelweg niet altijd omdat ze niet weten waar en wanneer. Dit is een van de redenen dat we Circulaire Tuin zijn gestart. Hoe langer het materiaal in de kringloop blijft hoe beter.

5. Repair (herstellen)/Refurbish (opknappen). Je kunt het je als hovenier niet direct voorstellen dat je herstelwerkzaamheden verricht, maar als je er even over nadenkt bestaat een derde van het werk hieruit. Onderhoud is namelijk een vorm van herstellen, de tuin herstellen naar de oorspronkelijke staat ervan. “Refurbish” valt wat ons betreft binnen de categorie herstellen.

6. Remanufacture (herfabricage). Onderdelen van een afgedankt product gebruiken in een product met dezelfde functie. Het komt geregeld voor dat de palen waarmee een schutting in de bodem staat gerot zijn na 10 jaar, maar de schuttingswand nog in prima staat is om een aantal jaar mee te gaan. De schuttingswand zal dan opnieuw gebruikt kunnen worden, ondersteund door twee nieuwe palen. De gerotte palen zullen wellicht nog een nieuwe bestemming kunnen krijgen, bijvoorbeeld voor een lagere schutting, aangezien alleen de onderkant gerot zal zijn.

7. Repurpose (nieuw doel dienen). Een voorbeeld hiervan is het gebruiken van gekleurde klinkers uit een voortuin, waarvan de hoekjes niet bij allemaal er nog aan zitten, verwerken in een muurtje op een schoolplein. Voor het muurtje maakt het niet uit of alle hoekjes eraan zitten of niet, maar hiermee dient het wel een nieuwe functie in plaats van dat het verpulvert steen wordt.

8. Recover (energiewinning). Dit is de laatste bestemming waar je materiaal heen wilt zien gaan.